tłumaczenia

poniżej znajdują się wykonane przeze mnie tłumaczenia. na dzień dzisiejszy można spokojnie uznać, że mają status archiwalny.

prawa autorskie i możliwość kopiowania specyfikuje dokładnie licencja, na jakiej napisany został oryginał dokumentu – zwykle masz prawo skopiować całe tłumaczenie (w dowolnym formacie) do siebie na stronę, pod warunkiem, że zachowasz dane o autorach i tłumaczu bez zmian. szczegóły przysługujących Ci praw znajdują się zawsze w dokumencie – w razie wątpliwości po prostu napisz do mnie.

UWAGA! już kilkakrotnie spotkałem się z plagiatami moich tłumaczeń w różnego rodzaju pracach – również magisterskich. o ile w ogóle się tym nie interesuje, wszystkie tego typu przypadki będę zgłaszał uczelniom. jeśli masz wątpliwości czy przypadkiem nie tworzysz takiej pracy – przypomnij sobie zasady cytowania i zamieszczania informacji w bibliografii, żeby przypadkiem się później przykro nie zdziwić. to, że tłumaczenia wykonuję dla dobra społeczności nie oznacza wcale, że nie zamierzam egzekwować obowiązków, jakie licencje na których tworzone były te dokumenty nakładają na wykorzystujących je!

jakkolwiek by to groźnie nie brzmiało, proszę was po prostu o uczciwość i rozsądek.

 • Kształtowanie Ruchu i Zaawansowany Routing / Advanced Routing & Traffic Shaping in Linux 2.4

  Wersja oryginału: v 1.35 2003/07/26 19:57:49

  Wersja tłumaczenia: 1.02 25/02/2004 14:12:44

  HTML | PDF | DocBook TXT

 • netfilter – filtrowanie pakietów / Packet filtering in Linux 2.4

  Wersja oryginału: 1.26, 2002/01/24 13:42:53

  Wersja tłumaczenia: 2.2, 2002/08/29 22:26:06

  HTML | PDF | SGML

 • netfilter – NAT / NAT in Linux 2.4

  Wersja oryginału: 1.18, 2002/01/14 09:35:13

  Wersja tłumaczenia: 2.9, 2002/08/29 21:59:17

  HTML | PDF | SGML

 • netfilter – rozszerzenia / netfilter extensions

  Wersja oryginału: 1.20

  Wersja tłumaczenia: 1.1, 2002/08/22 21:29:41

  HTML | PDF | SGML

 • netfilter – FAQ / netfilter FAQ

  Wersja oryginału: 1.30, 2002/01/14 09:04:47

  Wersja tłumaczenia: 1.1, 2002/08/22 21:29:41

  HTML | PDF | SGML

 • IPchains HOWTO / IPchains HOWTO

  Wersja oryginału: v1.0.8, Tue Jul 4 14:20:53 EST 2000

  Wersja tłumaczenia: 2.1, 2002/08/29 22:41:53

  HTML | PDF | SGML

 • ipfilter HOWTO / ipfilter HOWTO

  Wersja oryginału: Fri Mar 1 22:29:33 EST 2002

  Wersja tłumaczenia: 3.0, 2002/09/03 14:38:15

  HTML | PDF | SGML

 • pf HOWTO / pf HOWTO

  Wersja oryginału: 20020405.2 April 5, 2002

  Wersja tłumaczenia: 1.3, 2002/09/03 15:04:13

  HTML | PDF | SGML

 • Antyaliasing w XFree86 4.x

  Wersja tłumaczenia: 16 maj 2001, 18:25:40 GMT+1

  HTML