if you're going through hell

If you’re going through hell, keep going. Winston Churchill

lipca 31, 2015 · Łukasz Bromirski

Życie jest niesprawiedliwe...

Życie jest niesprawiedliwe. A niesprawiedliwość rozdystrybuowana jest niesprawiedliwie.

lipca 17, 2015 · Łukasz Bromirski

najlepszą zemstą...

Najlepszą zemstą jest przytłaczający sukces. Frank Sinatra

czerwca 28, 2015 · Łukasz Bromirski

you must never...

kwietnia 24, 2015 · Łukasz Bromirski

"lepiej nie wiedzieć...

lepiej nie wiedzieć jak gruby jest mur. możesz wziąć za krótki rozbieg. anonim

czerwca 10, 2014 · Łukasz Bromirski