…przeczytałem właśnie krótki wywiad z Matem Prince’m, który jest jednym z założycieli CloudFlare. w jego odpowiedziach zwróciłem uwagę na dwie rzeczy - że lubi opowieści, a to sprawdzony sposób, żeby ludzie zapamiętali, co do nich mówimy. po drugie, jest skromny, ale pokazuje jedną ważną rzecz - w CloudFlare, dzięki skupieniu na jednym zadaniu, robią lepiej wiele rzeczy związanych z infrastrukturą, niż potężni tego świata - w szczególności Amazon i Google.

esencjalizm once again. i storytelling.

patrząc na to jak iteracyjnie budowany był CloudFlare przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz - rozmawiałem ostatnio z dwoma moimi osobistymi guru z dziedziny bezpieczeństwa infrastruktury - Michaelem Behringerem i Steinthorem Bjarnasonem. rozmawialiśmy o pisaniu książek. w dzisiejszym świecie, z tym tempem zmian i rozwoju technologii, duże zadania trzeba podzielić sobie na kawałki. a potem kolejno je realizować, reagując dynamicznie na zmiany otoczenia. innymi słowy, coś co ruch open source określa podejściem - ship early, ship often.

essentialism. storytelling. ship early, ship often.

to już cztery hasła na dziś. polecam.