dostawanie się do zdalnych Windowsów przez Remote Desktop jest w momencie pracy na konsoli lub na łączu które nie oferuje radości posiadania jakiejkolwiek przepustowości po prostu męką. tak się złożyło, że parę takich maszyn stoi w różnych miejscach - i fajnie byłoby mieć do nich zdalny dostęp.

na pomoc przychodzi cygwin (jest jeszcze VanDyke’owy V-Shell, ale troszkę drogi do zastosowań niebiznesowych), który pozwala zastosować prawdziwe OpenSSH i wszelkie korzyści z tym związane (SCP/etc).

pakiet trzeba ściągnąć, a potem uruchomić instalację z sieci - po drodze wybierając cygrunsrv i openssh. po pomyślnym zainstalowaniu pozostaje jedynie skonfigurować serwer i wystartować serwis odpowiedzialny za SSH.

w Windows 7 klikamy na ikonie na pulpicie prawym przyciskiem myszy “Run as Administrator” i dostajemy:

Copying skeleton files.
These files are for the user to personalise their cygwin experience.

They will never be overwritten nor automatically updated.

sshuser@w7host ~
$ <ssh-host-config>
*** Info: Generating /etc/ssh_host_key

[...]
*** Query: Should privilege separation be used? (yes/no) <yes>
*** Info: Note that creating a new user requires that the current account have
*** Info: Administrator privileges.  Should this script attempt to create a
*** Query: new local account 'sshd'? (yes/no) <yes>
*** Info: Updating /etc/sshd_config file
*** Warning: The following functions require administrator privileges!
*** Query: Do you want to install sshd as a service?
*** Query: (Say "no" if it is already installed as a service) (yes/no) <yes>
*** Query: Enter the value of CYGWIN for the daemon: [] <ntsec tty>

[...]

*** Query: Do you want to use a different name? (yes/no) <no>
*** Query: Create new privileged user account 'cyg_server'? (yes/no) <yes>
*** Info: Please enter a password for new user cyg_server.  Please be sure
*** Info: that this password matches the password rules given on your system.
*** Info: Entering no password will exit the configuration.
*** Query: Please enter the password: <jakieś-trudne-hasło>
*** Query: Reenter: <jakieś-trudne-hasło>

[...]

*** Info: The sshd service has been installed under the 'cyg_server'
*** Info: account.  To start the service now, call `net start sshd' or
*** Info: `cygrunsrv -S sshd'.  Otherwise, it will start automatically
*** Info: after the next reboot.

*** Info: Host configuration finished. Have fun!
sshuser@w7host ~
$

teraz pozostaje jeszcze wykonać rzeczone net start sshd lub wystartować serwis Cygwin SSHD z panelu sterowania - i można logować się zdalnie przez SSH, przesyłać pliki przez SCP etc - pełna radość.