cytat z najnowszego ComputerWorlda, z artykułu autorstwa pana Lecha Burego, dyrektora generalnego w Przedsiębiorstwie Rzeczników Patentowych PATPOL:

Patentowanie wynalazków (w tym informatycznych) jest korzystne dla gospodarki jako całości, czyli dla konsumentów (sic!). Jest też korzystne dla twórczych jednostek. Natomiast z całą pewnością system patentowy jest niekorzystny dla zwykłych naśladowców, którzy utrzymują sie na rynku, korzystając z cudzych pomysłów (sic!).

odnoszę wrażenie, że niektórzy ludzie dla kasy są zdolni zrobić wszystko. tak po prostu.