OpenSSH 7

OpenSSH 7 przyniósł między innymi wycofanie dla wsparcia mechanizmu wymiany kluczy za pomocą grupy 1 Diffie-Hellmana diffie-hellman-group1-sha1 (można ją zaatakować za pomocą Logjam).

wszystko dobrze, do czasu próby dostania się potem do urządzeń, które domyślnie (lub w ogóle) obsługują tylko wymianę grupy 1. w drugim wypadku czeka nas uaktualnienie oprogramowania, w pierwszym - rekonfiguracja.

na urządzeniach Cisco ASA należy dopisać do konfiguracji:

ssh key-exchange group dh-group14-sha1

na urządzeniach z Cisco IOS/IOS-XE należy ustawić minimalną długość kluczy - IOS domyślnie iteruje z listy dostępnych mechanizmów i pominie (jako serwer) te, które nie spełniają tego wymogu:

ip ssh dh min size 2048