Życie jest niesprawiedliwe. A niesprawiedliwość rozdystrybuowana jest niesprawiedliwie.