Życie jest niesprawiedliwe...

Życie jest niesprawiedliwe. A niesprawiedliwość rozdystrybuowana jest niesprawiedliwie.