jak co roku zespół inżynierów Cisco opiekuje się kwestiami związanymi z zabezpieczeniem dostępu sieciowego dla całej infrastruktury Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. w tym roku postanowiliśmy eksperymentalnie uruchomić również dostęp po IPv6 - niestety nie udało się przenieść całości rozwiązania na IPv6 (w przyszłym roku powinno to być już możliwe), ale wszyscy dysponujący dostępem do IPv6 mogą oglądać strony Orkiestry za pomocą adresu ipv6.wosp.org.pl.

całość jak widać poniżej pracuje na reverse proxy realizowanym na Apache, FreeBSD i serwerze MCS Cisco :)

MCS realizujący IPv6 dla WOŚP

już po Finale opiszemy dużo więcej - zapraszam jednak już teraz do testowania :)