jeśli podobnie jak ja, chciałbyś skorzystać z Raspberry 5 i FreeBSD jednocześnie, samo przegranie obrazu 13.2/14.0 na kartę SD nie wystarczy.

oprócz znanego już:

$ xz -dc FreeBSD-14.0-RELEASE-arm64-aarch64-RPI.img.xz | sudo dd of=/dev/rdiskX status=progress bs=64M
5368709120 bytes (5369 MB, 5120 MiB) transferred 261.187s, 21 MB/s
320+0 records in
320+0 records out
5368709120 bytes transferred in 261.198115 secs (20554165 bytes/sec)

(gdzie rdiskX zawiera identyfikator Twojej karty SD/klucza USB - uwaga na “przypadkowe” nadpisanie sobie dysku systemowego albo innego dysku z danymi)

…należy następnie ściągnać ze strony projektu Raspberry Pi 5 UEFI kod na partycję bootujaca i nadpisać pliki tam domyślnie umieszczone. być może gdy czytasz ten tekst, dostępna już jest nowsza wersja - sprawdź na stronie repozytorium). poniżej przykład dla karty zamontowanej pod MacOSem w katalogu /Volumes/EFI/ (MacOS nie ma natywnie wsparcia dla UFSa, zamontuje zatem domyślnie tylko pierwszą partycję na karcie, która jest partycją z systemem plików FAT16):

$ wget https://github.com/worproject/rpi5-uefi/releases/download/v0.2/RPi5_UEFI_Release_v0.2.zip
$ unzip RPi5_UEFI_Release_v0.2.zip
$ cp RPI_EFI.fd bcm2712-rpi-5-b.dtb config.txt /Volumes/EFI/

co prawda, UEFI nie wspiera jeszcze portu Ethernet, GPIO czy sterowania pracą wiatraczka (jesli masz), ale jest to niezły początek.