już niebawem, bo 22-23 października odbędzie się tegoroczne Cisco Expo 2009.

z jednej strony Cisco Expo to konferencja raczej biznesowa niż techniczna, ale staraliśmy się w tym roku odpowiednio wyważyć poziom prezentacji. tematem przewodnim konferencji jest wirtualizacja, choć ja z uwagi na swoje zainteresowania i specjalizację raczej pojawię się obok tego nurtu :)

mała reklama, rozwijająca nieco opis moich poszczególnych sesji poniżej:

moja pierwsza sesja to podsumowanie najczęściej popełnianych błędów w procesie zapewniania sieci bezpieczeństwa - opowiem o zagadnieniu z praktycznego punktu widzenia, posługując się przykładami z życia i paru lat doświadczeń z problemami tego typu. mamy w Polsce problem z ‘chwaleniem’ się swoimi błędami, a zatem bardzo często popełniane one są częściej niż powinny - bo miło uczyć się na błędach, ale skoro nikt o nich nie mówi - uczymy się na swoich.

drugą sesję poprowadzę razem z kolegą z biura - Maciejem Flakiem, który oprócz certyfikatu CCIE (również podwójnego) posiada certyfikat CISSP - będzie to sesja-przewodnik dla osób które przygotowują się do zdawania egzaminu CCIE oraz chciałyby zainteresować się tematem podejścia do nowego certyfikatu CCDE. opowiemy zarówno o tym, jak wygląda otoczka, jak i przekażemy nieco podpowiedzi dla osób zainteresowanych od strony merytorycznej zawartością egzaminów.

moja trzecia sesja dotyczyć będzie budowy styku z Internetem - zarówno od strony projektowej (platformy, oprogramowanie, zagadnienia skalowalności), jak i od strony praktycznej - zapewnienia sieci dostępności (m.in. wykorzystanie protokołu BGP i jego odpowiednie dotuningowanie), jak i skalowalności wielu styków z internetem (przez wykorzystanie mechanizmów routingu wbudowanych w IOS, a także innych, zaawansowanych mechanizmów takich jak skrypty EEM czy mechanizm Cisco Performance Routing). sesja jest niejako owocem wielu dyskusji o tym jak taki routing na brzegu własnej sieci zbudować “żeby było dobrze”.

i na koniec ostatnia sesja, którą będę miał okazję poprowadzić, dotyczyć będzie wykorzystania wiedzy projektowej zdobywanej przez różne zespoły implementacyjne pracujące w ramach Cisco do budowy bezpiecznych architektur sieciowych. wiele mówimy o poszczególnych elementach systemów bezpieczeństwa takich jak firewalle, systemy IPS, HIPS czy systemy Web Firewall, a gdy przychodzi zbudować z nich działającą i dającą się łatwo nadzorować i monitorować infrastrukturę często zaczynają się problemy. postaram się zademonstrować że gotowe do wykorzystania wzorce istnieją i nie potrzeba wiele by zastosować je we własnej sieci.

opisy poszczególnych sesji znaleźć można oczywiście w odpowiedniej zakładce. niebawem więcej informacji znajdzie się również bezpośrednio na rozmaitego rodzaju portalach.