po paru zmianach, w tym czasowych, agenda wtorkowa prezentuje się następująco: