pierwszy z projektów, którego miałem zaszczyt zostać koordynatorem - nieoficjalne Cisco FAQ PL.

dziękuję za zainteresowanie i nadsyłane poprawki - jak widać, wchodzą one w skład dokumentu, ale z czasem. mam nadzieję, że uda mi się w najbliższym czasie istotnie skrócić tą zwłokę.

korzystając jeszcze z miejsca - chciałbym podziękować wszystkim współautorom za współpracę.

v0.99(4) 30/01/2006 23:53:21
PDF ODT HTML