tcpdump

podstawy sniffowania i analizy

Łukasz Bromirski

Historia zmian
Zmiana v1.1 17/12/2003 16:44:05 Revised by: szopen

Podstawy używania narzędzia tcpdump, oraz sposób analizy danych wyjściowych. Artykuł skupia się na zastosowaniu narzędzia w systemie FreeBSD, ale większość informacji dotyczy dowolnego środowiska.


Spis treści
Szybki start
Interpretacja zebranych danych
Podsumowanie
Materiały

Szybki start

tcpdump jest najpopularniejszym i najbardziej przenośnym snifferem. Są oczywiście łatwiejsze w użyciu i efektowniejsze graficznie, ale nie o to nam przecież chodzi ;)


Co muszę mieć?

Aby móc skorzystać z tcpdumpa, musisz mieć po pierwsze kernel skompilowany z opcją BPF (Berkeley Packet Filter) czyli w konfiguracji kernela musi znaleźć się linijka:

options     BPF

Po drugie, musisz mieć urządzenie /dev/bpf* i dostęp do niego. Jeśli pracujesz na koncie root po normalnej instalacji systemu, wszystko to jest prawdą. Jeśli dostałeś do administracji po kimś starszy system, mogą być problemy ;).


Podstawy podstaw

Jednym z pierwszych parametrów, które warto dla porządku podać jest interfejs, z którego tcpdump ma zbierać pakiety. Bez tego parametru, tcpdump rozpocznie nasłuchiwanie na pierwszym interfejsie sieciowym systemu (przy czym jego wybór determinowany jest przez budowę wewnętrznych struktur systemu). Aby wskazać interfejs xl0 należy wywołać program w ten sposób:

tcpdump -i xl0

Drugą istotną opcją jest wskazanie, gdzie skierować wyjście programu. Domyślnie program będzie wyrzucał pakiety pasujące do wzorca (o nim później) na standardowe wyjście (czyli w większości wypadków po prostu konsolę). Standardowo włączony jest mechanizm buforowania i pakiety będą pojawiały się z pewnymi opóźnieniami w stosunku do ich fizycznego odebrania przez tcpdump - jeśli chcesz ten mechanizm buforowania wyłączyć, dodaj do linii poleceń parametr `-l', tak jak poniżej:

tcpdump -l -i xl0

Oczywiście wyjście na konsolę nie zawsze jest wygodne - możliwe jest również zapisywanie zbieranych pakietów do pliku. Struktura pliku to właśnie legendarny format tcpdump, z którym zgodne są (tzn. potrafią go odczytać a często również zapisać dane w tym formacie) wszystkie liczące się sniffery (np. bardzo popularny obecnie ethereal). Aby zatem zmusić tcpdump do logowania informacji do pliku, dodajemy parametr `-w nazwa_pliku', gdzie nazwa_pliku to jak nietrudno zgadnąć, miejsce gdzie program zapisze dane:

tcpdump -i xl0 -w /tmp/zrzut01.dmp

Zwykle po zakończeniu podsłuchiwania, interesuje nas również proces odwrotny, tj. obejrzenie tego co zostało zalogowane. Można to wykonać zamieniając parametr `-w nazwa_pliku' na `-r nazwa_pliku'. Przy okazji, aby dane prezentowane były w dokładniejszej formie, można posłużyć się dodatkowymi parametrami:

`-v', `-vv' i `-vvv'

służą do coraz dokładniejszego analizowania zawartości pakietu

`-t', `-tt', `-ttt' i `-tttt'

powodują coraz dokładniejsze określenie czasu

`-x', `-tt', `-ttt' i `-tttt'

zawartość pakietu prezentowana jest w postaci heksdecymalnej

`-X'

zawartość pakietu prezentowana jest w postaci ASCII

Interpretację logów zostawmy sobie na koniec.


Wzorce

Prawdziwą siłą tcpdump jest możliwość konstruowania wzorców. Wzorzec to po prostu warunek logiczny sprawdzający jakąś właściwość pakietu (lub zbiór właściwości). Jeśli wynik sprawdzenia wzorca jest logiczną prawdą, pakiet zostaje zalogowany/zapisany/pokazany.

Jeśli chcesz zalogować cały ruch pomiędzy stacją moja a komputerami serwer lub stacja1 powinieneś napisać:

tcpdump -i xl0 -w /tmp/zrzut02.dmp host moja and \(serwer or stacja1\)

Notatka: Znaki backslash (`\') są konieczne, by powłoka nie zinterpretowała nawiasów jako swoich oznaczeń. Jest to prawda dla powłoki, w której przykłady te były testowane - bash. Twoja powłoka może mieć inny tzw. escape-char, sprawdź to na jej stronie podręcznika.

Częściej jednak chcesz zrzucić pakiety określonego protokołu skierowane od komputera o określonym IP (ew. z sieci) do innego komputera (sieci). Aby zalogować pakiety TCP z hosta 192.168.1.10, skierowane do portu 80 możesz napisać:

tcpdump -i xl0 -w /tmp/zrzut03.dmp src 192.168.1.10 and tcp dst port 80 

Ponieważ zwykle chodzi nam przy okazji o logowanie pakietów typu SYN (początków połączeń), musimy posłużyć się dodatkowo inną cechą tcpdumpa: traktowaniem pakietu jak tablicy bajtów. Zaadresowanie n-tego bajtu pakietu, polega na odwołaniu się w ten sposób: [n]. Zapis ten należy poprzedzić specyfikacją, do nagłówka której warstwy się odwołujemy (np. ether[x] dla całej ramki Ethernetowej, ip[x] dla pakietów IP, tcp[x] dla pakietów TCP, udp[x] dla pakietów UDP, icmp[x] dla pakietów ICMP czy w końcu ip6[x] dla pakietów IPv6), a następnie podać warunek matematyczny i wartość. Najprostsze są warunki, w których po prostu sprawdzamy ustawienie bajtu (bitu) na określoną wartość. Wiedząc, że flaga SYN jest bitem znajdującym się w 13 bajcie nagłówka TCP i dodatkowo wiedząc, że jest to bit o numerze 1, możemy przechwycić wszystkie pakiety z ustawioną flagą SYN w ten sposób:

tcpdump -i xl0 -w /tmp/zrzut04.dmp src 192.168.1.10 and dst port 80 \
  and tcp\[13\] == 2 

Mało przyjazne, prawda? tcpdump od wersji 3.7.1 oferuje jeszcze inną możliwość - zastąpienie numeru bajtu słowem kluczowym. Dla flag TCP i typów oraz rodzajów pakietów ICMP możemy posłużyć się zapisem słownym, co jest zdecydowanie korzystniejsze. Ten sam przykład wygląda wtedy tak:

tcpdump -i xl0 -w /tmp/zrzut04.dmp src 192.168.1.10 and dst port 80 \
  and tcp\[tcpflags\]\=tcp-syn 

Notatka: Nie rozumiesz dlaczego akurat 13 bajt i dlaczego ma mieć wartość 2? Pierwszą informację możesz zdobyć przeglądając odpowiednie RFC (dla określonego protokołu), w których dokładnie opisana jest struktura nagłówka. Polecam jednak legendarną już "Biblię Stevensona", czyli "TCP/IP Illustrated", w którym wszystko jest wytłumaczone dokładnie i jednocześnie językiem dużo bardziej przyjaznym niż ten używany w RFC. Książkę tą posiada większość dobrych księgarni, w tym sieć EMPiK - istotny jest przede wszystki pierwszy i trzeci tom, drugi poświęcony jest implementacjom, co nie musi być dla wszystkich ciekawe.

Druga wartość bierze się z reprezentacji dwójkowej ciągu 00000010, oznaczającego, że drugi bit ustawiony jest na prawdę. Tak się składa, że ten właśnie bit przyporządkowany jest fladze SYN. Wartością dwójkowego zapisu 00000010 jest właśnie 2, ponieważ jeśli rozpiszemy kolejne pozycje oktetu a poniżej ich wartość decymalną, otrzymujemy:

 7   6   5   4   3   2   1   0
0*2 + 0*2 + 0*2 + 0*2 + 0*2 + 0*2 + 1*2 + 0*2 = 2

A jak łatwo wyłapać i zalogować pakiety NetBIOS, rozsyłane ze słabo zabezpieczonych stacji z systemem Microsoft Windows? Pakiety te przenosi protokół TCP i UDP a numery portów to zakres od 137 do 139. Mamy już w zasadzie wszystko co potrzeba do skonstruowania warunku:

tcpdump -i xl0 -w /tmp/zrzut05.dmp \(tcp or udp\) and
    \(dst port 137 or dst port 138 or dst port 139\)

Łatwo zauważyć, że posiadając takie narzędzie i inne, przeznaczone do zautomatyzowanego uzyskiwania z takich stacji list użytkowników, współdzielonych zasobów itd. łatwo przeprowadzić zautomatyzowany skan ;)

Ostatnia (powiedzmy ;) )ciekawa rzecz do zalogowania: pakiety z podejrzanie małym TTL. Istnieje parę technik skanowania, łącznie nazywanych `firewalking', które umożliwiają zmapowanie sieci za ścianą ogniową, nie potrafiącą filtrować z utrzymaniem stanów. Jeśli używasz filtrowania z utrzymaniem stanów przy użyciu ipfw czy ipf nie masz się o co martwić (ściana ogniowa odrzuci losowo generowane pakiety jako nie należące do istniejących połączeń), ale warto wtedy wiedzieć, że takie próby są podejmowane. `Podejrzanie' małe TTL to kwestia konkretnego skanowania lub narzędzia, ale generalnie wartości od 5 w dół są już podejrzane. Poniżej właśnie taki test:

tcpdump -i xl0 -w /tmp/zrzut06.dmp ip\[8\]\<5

Interpretacja zebranych danych

Protokół ICMP

Format pakietów ICMP określono w RFC 792.

Poniżej przykład standardowego pinga z komputera o adresie 192.168.0.10 do komputera 192.168.10.10. Omówimy go z różną szczegółowością.

# tcpdump -r /tmp/zrzut01.dmp

23:33:39.280960 192.168.10.10 > 192.168.0.10: icmp: echo request (DF)
23:33:39.283636 192.168.0.10 > 192.168.10.10: icmp: echo reply (DF)

Kolejne pozycje oddzielane spacjami w pierwszej linijce to:

23:33:39.280960

godzina w formacie HH:MM:SS.MS; format zapisu ściśle związany jest z podanymi opcjami `-t', `-tt' itd.

192.168.10.10

adres IP hosta-nadawcy pakietu

>

kierunek przepływu pakietu

192.168.0.10

adres IP hosta-adresata pakietu

icmp:

protokół ponad IP - w tym przypadku ICMP

echo request

typ pakietu - w tym przypadku żądanie echa

(DF)

Ustawiony bit Don't Fragment, czyli nie fragmentować. Jeśli ten bit jest ustawiony, a z jakiegoś powodu router musi pakiet sfragmentować, pakiet zostanie odrzucony a kernel wygeneruje komunikat ICMP - Need Fragmentation (dotyczy to tylko TCP i UDP, generowanie takiego pakietu dla ICMP mogłoby spowodować pętle i nie jest stosowane)

Druga linijka obrazuje ruch pakietu w przeciwnym kierunku, ale typem pakietu jest już echo reply - czyli normalna odpowiedź na ping. Przyjrzyjmy się teraz pakietom dokładniej:

# tcpdump -v -r /tmp/zrzut01.dmp

23:33:39.280960 192.168.10.10 > 192.168.0.10: icmp: echo request (DF)
        (ttl 63, id 0, len 84)
23:33:39.283636 192.168.0.10 > 192.168.10.10: icmp: echo reply (DF)
        (ttl 64, id 17568, len 84)

Pomijając znane już pola, mamy:

ttl 63

TTL pakietu, wynosi 63. Standardowe TTL to zwykłe okrągłe potęgi dwójek, mamy więc systemy ustawiające na starcie TTL równe 32 (zwykle drukarki i bardzo stare systemy), 64 (większość *BSD i Linuksy po tuningu), 128 (Windowsy, część routerów) i 255 (również Windowsy i część routerów).

id 0

id pakietu, wynosi 0

len 84

długość całkowita pakietu wynosi 84 bajty

Zajrzyjmy w takim razie do środka pakietu - podając parametr -x otrzymujemy zrzut heksdecymalny jego zawartości, a dodając do tego -X dodatkowo reprezentację ASCII. Poniżej przykład:

# tcpdump -xX -r /tmp/zrzut01.dmp

23:33:39.280960 192.168.10.10 > 192.168.0.10: icmp: echo request (DF)
0x0000    4500 0054 0000 4000 3f01 b044 c0a8 0a0a    E..T..@.?..D....
0x0010    c0a8 000a 0800 ff51 4a04 0100 2a65 6b3d    .......QJ...*ek=
0x0020    2504 0800 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213    %...............
0x0030    1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223    .............!"#
0x0040    2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233    $%&'()*+,-./0123
0x0050    3435                     45
23:33:39.283636 192.168.0.10 > 192.168.10.10: icmp: echo reply (DF)
0x0000    4500 0054 44a0 4000 4001 6aa4 c0a8 000a    E..TD.@.@.j.....
0x0010    c0a8 0a0a 0000 0752 4a04 0100 2a65 6b3d    .......RJ...*ek=
0x0020    2504 0800 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213    %...............
0x0030    1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223    .............!"#
0x0040    2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233    $%&'()*+,-./0123
0x0050    3435                     45

Protokół TCP

ICMP jest mało ciekawe - TCP (odpowiednie RFC: 793 i uzupełnienia w 3168) daje cały ogrom nowych możliwości. Popatrzmy na pakiet TCP SYN do serwera HTTP nasłuchującego pod adresem 192.168.0.10 na porcie 80:

# tcpdump -r /tmp/zrzut02.dmp

23:57:41.621201 192.168.10.10.1029 > 192.168.0.10.80: S 2957663764:2957663764(0)
   win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 190417 0,nop,wscale 0> (DF) [tos 0x10]
S

Pakiet ma ustawioną flagę SYN. Inne możliwe flagi to (R)ST, (P)USH, (F)IN, oraz kropka `.' na oznaczenie braku ustawionych flag. Flaga (A)CK oznaczana jest obecnością w dalszej części opisu słowa ack - w powyższym zrzucie nie jest ustawiona.

2957663764:2957663764(0)

Numer sekwencyjny - oddzielone dwukropkami pierwszy i ostatni numer sekwencyjny dla danych, a w nawiasie znajduje się różnica - jak widać, pakiet nie zawiera danych (0).

win 5840

Ogłoszenie rozmiaru `okna' pakietu TCP, tutaj 5840 bajtów. O koncepcji okien (i tzw. sliding windows) najlepiej poczytać u Stevensa lub w RFC813.

mss 1460

Wartość MSS, czyli Maximum Segment Size (dosł. Maksymalny Rozmiar Segmentu). Segmenty danych (wartość nie dotyczy nagłówków ani innych opcji a jedynie dane) o długości większej niż ta wartość będą podlegały fragmentacji - chyba, że ustawiono w pakiecie bit `Don't Fragment' (jest ustawiony - (DF)). W takim wypadku, router nie mogąc sfragmentować pakietu odeśle do jego źródła pakiet ICMP - Fragmentation needed. Wartość MSS powinna być ustawiona według wzoru MSS=MTU-rozmiar_nagłówka_TCP-rozmiar_nagłówka_IP. Dla Ethernetu domyślną wartością MTU jest 1500. Jeśli założymy, że pakiet przenosi nagłówki IP i TCP w najkrótszych wersjach (po 20 oktetów) uzyskujemy wynik 1460 dla MSS. Więcej informacji możesz znaleźć w RFC879.

sackOK

Opcja informująca odbiorcę, że może wysyłać selektywne potwierdzenia poszczególnych części otrzymywanych danych. Więcej informacji znajduje się w RFC1072

timestamp 190417 0

Stempel czasowy z pakietu IP, 32-bitowa liczba modulo północ. Więcej w RFC781

nop

Wyrównanie, `pusta' opcja. Na podstawie ułożenia opcji w pakiecie, a także ilości dodanych opcji `nop' programy takie jak nmap, p0f v1/v2 czy xprobe2 próbują określić typ stosu TCP/IP - a pośrednio, system operacyjny.

wscale 0

Współczynnik skalowania okna. Jest to opcja określona w RFC1323 i w skrócie dotyczy tego, w jaki sposób (i czy w ogóle) hosty mogą uzgodnić skalowanie okna. Opcja ta powinna pojawiać się tylko podczas nawiązywania połączenia.

(DF)

Ustawiony bit `Don't Fragment'

[tos 0x10]

Pole ToS (ang. Type of Service, Typ Usługi) pakietu TCP. Ustawienie go jest charakterystyczne m.in. dla hostów pracujących pod Linuksem.

Odpowiedź przychodzi za moment i zawiera:

23:57:41.625459 192.168.0.10.80 > 192.168.10.10.1029: S 1472218990:1472218990(0)
  ack 2957663765 win 57344 <mss 1460,nop,wscale 0,nop,nop,timestamp 190382 190417>
S

Pakiet ma ustawioną flagę SYN

1472218990:1472218990(0)

Numer sekwencyjny, ponownie pakiet nie zawiera danych.

ack 2957663765

Potwierdzenie od zdalnego hosta, że następny pakiet powinien mieć numer sekwencyjny 2957663765 (pierwszy pakiet miał numer sekwencyjny równy 2957663764 i nie przenosił danych). W TCP potwierdzenia wysyła się wskazując następny bajt danych, który odbierający spodziewa się otrzymać.

win 57344

Ponownie ogłoszenie rozmiaru okna, tutaj widać rozmiar dużo większy - 57344 bajty.

timestamp 190382 190417

Stempel czasowy pakietu IP. Pakiet jest odpowiedzią na pakiet z ustawionym stemplem 190417, obecny ma 190382 - różnica wynosi jak widać 35 milisekund.

No dobrze, przyjrzeliśmy się pierwszym dwóm pakietom z fazy nawiązywania połączenia. Normalne połączenie TCP powinno mieć swój początek - składający się z tzw. three-way handshake:

Pakiet od hosta inicjującego, ma ustawioną tylko flagę SYN

Pakiet od hosta odpowiadającego ma ustawione flagi SYN i ACK (jeśli chce odebrać połączenie)

Pakiet od hosta inicjującego ma ustawioną flagę ACK i zawiera pierwszą porcję danych.

Kolejne pakiety nie stanowią specjalnej zagadki, ponieważ powinny przenosić dane - popatrzmy od początku na zrzut pierwszych paru pakietów, podróżujących od i do hosta inicjującego połączenie:

23:57:41.621201 192.168.10.10.1029 > 192.168.0.10.80: S 2957663764:2957663764(0)
 win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 190417 0,nop,wscale 0> (DF) [tos 0x10] 
23:57:41.625459 192.168.0.10.80 > 192.168.10.10.1029: S 1472218990:1472218990(0)
 ack 2957663765 win 57344 <mss 1460,nop,wscale 0,nop,nop,timestamp 190382 190417>
23:57:41.625856 192.168.10.10.1029 > 192.168.0.10.80: . ack 1 win 5840
 <nop,nop,timestamp 190417 190382> (DF) [tos 0x10] 
23:57:44.819184 192.168.10.10.1029 > 192.168.0.10.80: P 1:18(17) ack 1 win 5840
 <nop,nop,timestamp 190803 190382> (DF) [tos 0x10] 
23:57:45.043438 192.168.0.10.80 > 192.168.10.10.1029: P 1:279(278) ack 18 win 57920
 <nop,nop,timestamp 190766 190803> (DF)

W trzeciej z kolei linijce widać wpis ack 1. Normalnie, tcpdump po podaniu pełnych numerów sekwencyjnych dla połączenia, kolejne podawać będzie już relatywnie - w kolejnej linicje widzimy pakiet z flagą PUSH (P) i numery 1:18(17). Oznacza to po prostu, że pakiet zawierał 17 bajtów danych a relatywne numery sekwencyjne tych danych to od 1 do 18. Aby zawsze tcpdump wyświetlał faktyczne numery sekwencyjne, użyj opcji `-S'.


Poprawne i niepoprawne kombinacje flag TCP

`Normalne' kombinacje flag to takie, które opisane w odpowiednich RFC mogą się zdarzyć. `Nienormalne' kombinacje flag, to takie których nigdzie oficjalnie nie opisano. Są zwykle używane przez programy typu nmap, p0f v1/v2 czy xprobe2 do określenia rodzaju stosu TCP/IP - a pośrednio systemu operacyjnego. Poniżej małe podsumowanie `normalnych' kombinacji:

SYN

prośba o nawiązanie połączenia

SYN+ACK

potwierdzenie prośby o nawiązanie połączenia

ACK, czasami również PSH+ACK i ewentualnie URG

Normalny pakiet przenoszący dane, lub pojawiający się jako odpowiedź na pakiet z ustawionymi flagami FIN+ACK - opis niżej. Tutaj jest wyjątek - pakiet ACK nigdy nie powinien zawierać potwierdzenia dla bajtu o numerze 0.

FIN+ACK lub PSH+FIN+ACK

Normalne zakończenie połączenia.

RST lub RST+ACK

Awaryjne zakończenie połączenia

...i dla kontrastu pakiety które `nie powinny się zdarzyć':

SYN+FIN

Bardzo często spotykana nieprawidłowa kombinacja flag.

FIN

Flaga FIN nigdy nie powinna znaleźć się w pakiecie jako jedyna ustawiona.

Czyli pusto :) - to również nieprawidłowa kombinacja. Jakaś flaga musi być ustawiona.


Typowe skanowania

Poniżej parę typowych przykładów skanowania. Twój snort powinien wyłapać je bez problemu:

00:34:14.656069 192.168.10.10.1030 > 192.168.0.10.1432: S 3805853940:3805853940(0)
          win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 270815 0,nop,wscale 0> (DF)
00:34:14.656096 192.168.10.10.1031 > 192.168.0.10.1539: S 3809182350:3809182350(0)
          win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 270815 0,nop,wscale 0> (DF)
00:34:14.656107 192.168.10.10.1032 > 192.168.0.10.946: S 3809888126:3809888126(0)
          win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 270815 0,nop,wscale 0> (DF)
00:34:14.656116 192.168.10.10.1033 > 192.168.0.10.138: S 3807752285:3807752285(0)
          win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 270815 0,nop,wscale 0> (DF)
00:34:14.656126 192.168.10.10.1034 > 192.168.0.10.32787: S 3817414276:3817414276(0)
          win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 270815 0,nop,wscale 0> (DF)
00:34:14.658631 192.168.10.10.1035 > 192.168.0.10.270: S 3813560255:3813560255(0)
         win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 270815 0,nop,wscale 0> (DF)
00:34:14.658646 192.168.10.10.1036 > 192.168.0.10.717: S 3811826777:3811826777(0)
         win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 270815 0,nop,wscale 0> (DF)
00:34:14.658657 192.168.10.10.1037 > 192.168.0.10.5002: S 3809137986:3809137986(0)
          win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 270815 0,nop,wscale 0> (DF)
00:34:14.671598 192.168.0.10.1432 > 192.168.10.10.1030: R 0:0(0) ack 3805853941 win 0
00:34:14.677547 192.168.0.10.1539 > 192.168.10.10.1031: R 0:0(0) ack 3809182351 win 0
00:34:14.684308 192.168.0.10.946 > 192.168.10.10.1032: R 0:0(0) ack 3809888127 win 0
00:34:14.691409 192.168.0.10.138 > 192.168.10.10.1033: R 0:0(0) ack 3807752286 win 0
00:34:14.697630 192.168.0.10.32787 > 192.168.10.10.1034: R 0:0(0) ack 3817414277 win 0
00:34:14.703812 192.168.0.10.270 > 192.168.10.10.1035: R 0:0(0) ack 3813560256 win 0
00:34:14.704959 192.168.0.10.717 > 192.168.10.10.1036: R 0:0(0) ack 3811826778 win 0
00:34:14.706027 192.168.0.10.5002 > 192.168.10.10.1037: R 0:0(0) ack 3809137987 win 0

Typowy przykład skanowania SYN (lub floodingu SYN) - masa pakietów wysłanych w bardzo krótkim okresie czasu na losowe porty komputera 192.168.0.10. Po nich widzimy odpowiedź z ustawionymi flagami RST+ACK - z jakiegoś powodu host nie chce obsłużyć tych połączeń. Do wygenerowania takiej powodzi pakietów może posłużyć flaga -sS programu nmap.

00:41:19.543023 192.168.10.10.36957 > 192.168.0.10.357: S \
         [bad hdr length] (frag 302:16@0+)
00:41:19.543048 192.168.10.10 > 192.168.0.10: (frag 302:4@16)
00:41:19.543058 192.168.10.10.36957 > 192.168.0.10.164: S \
         [bad hdr length] (frag 37343:16@0+)
00:41:19.543066 192.168.10.10 > 192.168.0.10: (frag 37343:4@16)
00:41:19.543083 192.168.10.10.36957 > 192.168.0.10.683: S \
         [bad hdr length] (frag 33687:16@0+)
00:41:19.543092 192.168.10.10 > 192.168.0.10: (frag 33687:4@16)

Tu widzimy jeszcze jedną właściwość tcpdump jeśli chodzi o pakiety - fragmentację. Pierwsza linijka pokazuje pakiet z ustawioną flagą SYN (S), ale o złej długości nagłówka (bad hdr length) a następnie podaje informacje jak skonstruowany jest fragment - (frag 302:16@0+). 302 oznacza identyfikator fragmentu, 16 to rozmiar fragmentu bez nagłówka IP a 0+ oznacza po prostu offset tego fragmentu w całości - widzimy, że jest to pierwszy fragment. Błąd [bad hdr length] spowodowany jest tym, że pierwszy fragment zawierał jakieś opcje, które nie zmieściły się w tym fragmencie - jest to niedopuszczalne. Inny błąd, który może pojawić się podczas skanowania to [bad opt] - oznaczające, że opcje podane we fragmencie są nieprawidłowe (np. za krótki rozmiar pola lub długość przekraczająca długość całości).

W drugiej linijce mamy jeszcze mniejszy pakiet, ale będący najwyraźniej częścią pierwszego - id jest równe 302, rozmiar 4 a offset 16. Ten pakiet, jako kolejny należący do otrzymanego już fragmentu jest odbierany poprawnie.

00:37:31.363354 192.168.10.10.61949 > 192.168.0.10.80: . \
  ack 3414377251 win 3072
00:37:31.594794 192.168.0.10.80 > 192.168.10.10.61949: R \
  3414377251:3414377251(0) win 0

Tutaj pakiet, który przyszedł z hosta 192.168.10.10 od razu z ustawioną flagą ACK (ack) na losowo najwyraźniej wybrany numer. W drugiej linijce widzimy odpowiedź systemu, który nie ma w swoich buforach sieciowych połączenia pasującego do tych parametrów - pakiet ma ustawioną flagę RESET (R). Podobnie poniżej - system nie wie nic o połączeniu z 192.168.10.10:61929 z dziwnie ustawionymi flagami FIN i PSH (FP) więc odpowiada pakietem RST (druga linijka, R):

00:37:31.594995 192.168.10.10.61929 > 192.168.0.10.957: FP 0:0(0) win 3072 urg 0
00:37:31.605806 192.168.0.10.957 > 192.168.10.10.61929: R 0:0(0) ack 0 win 0

Protokół UDP

Format pakietów UDP określone jest w RFC 768.

Poniżej krótki przykład pakietu UDP - zapytanie do serwera DNS:

01:24:47.004874 192.168.0.10.1044 > 192.168.0.1.53: 
           15696+ PTR? 1.0.168.192.in-addr.arpa. (44)

Widać, że komputer o adresie 192.168.0.10 wysyła ze swojego portu 1044, zapytanie do komputera o adresie 192.168.0.1 na port 53. tcpdump jest w stanie zinterpretować proste rekordy DNS i tutaj widzimy taką interpretację: 15696 oznacza identyfikator zapytania wskazujący na zapytania dla klienta; + oznacza ustawioną flagę `pożądana rekursja', oznaczająca, że jeśli możliwe będzie odpytanie `w górę' serwerów DNS to należy to zrobić; PTR? to zapytanie o adres IP dla wskazanej nazwy a cały pakiet zawierał 44 bajty danych.


Typowe skanowania

Podstawowy typ skanowania - wysyłamy puste (udp 0) pakiety UDP na port i czekamy, czy system zdalny odpowie komunikatem ICMP, czy będzie milczał. Poniżej, na wskazanych portach nic nie nasłuchuje i system pod adresem 192.168.0.10 posłusznie zwraca pakiety ICMP:

00:36:02.827338 192.168.10.10.42242 > 192.168.0.10.8: udp 0
00:36:02.827355 192.168.10.10.42242 > 192.168.0.10.904: udp 0
00:36:02.827365 192.168.10.10.42242 > 192.168.0.10.1415: udp 0
00:36:02.832504 192.168.0.10 > 192.168.10.10: icmp: 192.168.0.10 udp \
         port 8 unreachable
00:36:02.834207 192.168.0.10 > 192.168.10.10: icmp: 192.168.0.10 udp \
         port 904 unreachable
00:36:02.835273 192.168.0.10 > 192.168.10.10: icmp: 192.168.0.10 udp \
         port 1415 unreachable

Podsumowanie

tcpdump to naprawdę potężne i wydajne narzędzie. Jak to zwykle z takimi bywa - zastosowań są miliony, musisz tylko wiedzieć co chcesz logować. A jak widać po powstaniu czegoś takiego jak Museum of the broken packets lcamtufa, pakietów godnych uwagi jest całkiem sporo :).


Materiały

The Art of Port Scanning, Fyodor, Phrack 51

http://www.insecure.org/nmap/nmap_doc.html

Remote OS detection via TCP/IP Stack Fingerprinting, Fyodor

http://www.insecure.org/nmap/nmap-fingerprinting-article.html

Designing and Attacking Port Scan Detection Tools, solar designer

http://www.phrack.org/phrack/53/P53-13

ICMP Usage in Scanning, Ofir Arkin

http://www.sys-security.com/archive/papers/ICMP_Scanning_v3.0.pdf

Identifying ICMP Hackery Tools Used In The Wild Today, Ofir Arkin

http://www.sys-security.com/archive/securityfocus/icmptools.html

Network Scanning Techniques, Ofir Arkin

http://www.sys-security.com/archive/papers/Network_Scanning_Techniques.pdf