Rozszerzenia Netfilter HOWTO

Fabrice Marie fabrice@celestix.com lista pocztowa netfilter-devel@lists.samba.org

Wersja oryginalna: 1.20

Oryginał tego dokumentu znajduje się pod adresem: http://netfilter.samba.org/

Tłumaczenie: Łukasz Bromirski, l.bromirski@mr0vka.eu.org

Wersja tłumaczenia: 1.1, $Date: 2002/08/22 21:29:41 $

Oryginał tego tłumaczenia znajduje się pod adresem: http://mr0vka.eu.org/tlumaczenia/netfilter-extensions.html


Dokument ten opisuje jak zainstalować i używać rozszerzeń do iptables dla infrastruktury netfilter.

1. Wprowadzenie

Witam. Mam świetną okazję by podziękować wielu ludziom za całą masę czasu spędzoną przy kodowaniu, testowaniu, zgłaszaniu błędów i używaniu netfilter. Dzięki wam wszystkim !!

Ten dokument zakłada, że przeczytałeś i zrozumiałeś dokument Rusty'ego Filtrowanie pakietów w Linuksie 2.4 HOWTO. Zakładam również, że wiesz jak prawidłowo skompilować i zainstalować kernel.

Dystrybucja iptables zawiera pewne rozszerzenia, które nie są używane przez zwykłych użytkowników i tak naprawdę są nadal w jakimś stopniu eksperymentalne, lub czekają na wprowadzenie do kernela. Zwykle nie kompiluje się ich, chyba, że jasno sobie tego zażyczysz.

Najnowsza wersja tego dokumentu powinna być dostępna pod adresem http://www.netfilter.org/documentation/index.html#HOWTO.

Celem tego HOWTO jest pomoc ludziom, którzy zaczynają pracę z rozszerzeniami netfilter, przez wyjaśnienia jak je zainstalować a następnie używać.

(C) 2001 Fabrice MARIE. Na licencji GNU GPL.

2. Patch-O-Matic

2.1 Co to jest Patch-O-Matic ?

Plik Makefile iptables zawiera funkcjonalność nazwaną `patch-o-matic' (lub `p-o-m'). p-o-m kieruje twoją drogą przez proces selekcji łat, które możesz chcieć zaaplikować, oraz automatycznie dodaje je do kernela.

Po pierwsze, powinieneś ściągnąć najnowsze drzewo CVS, by być pewnym że pracujesz z najnowszymi wersjami rozszerzeń. By to zrobić, wykonaj:

# cvs -d :pserver:cvs@pserver.samba.org:/cvsroot login
# cvs -z3 -d :pserver:cvs@pserver.samba.org:/cvsroot co netfilter

Stworzy to główny katalog `netfilter/' a następnie ściągnie do niego wszystkie potrzebne pliki.

Upewnij się, że źródła twojego kernela są w `/usr/src/linux/'. Jeśli z jakiś powodów kernel, który będziesz łatał nie znajduje się w tym katalogu, musisz ustawić zmienną środowiskową KERNEL_DIR na katalog zawierający źródła kernela:

# export KERNEL_DIR=/ścieżka/do/linuksa

Upewnij się również, że wykonałeś sprawdzenie zależności ( ang. dependencies ). Jeśli nie jesteś pewien:

# cd /usr/src/linux/
# make dep

Możesz teraz przejść do katalogu netfilter, wejść do katalogu `userspace/' i wykonać p-o-m.

2.2 Praca z Patch-O-Matic

Uruchommy w katalogu `userspace/' p-o-m :

# make patch-o-matic

Welcome to Rusty's Patch-o-matic!

Each patch is a new feature: many have minimal impact, some do not.
Każda łata to nowa funkcjonalność: wiele z nich wnosi niewielkie zmiany, ale niektóre nie.
Almost every one has bugs, so I don't recommend applying them all!
Prawie każda ma jakieś błędy, więc nie rekomenduję nakładania ich w ogóle!
-------------------------------------------------------

Already applied: 2.4.1 2.4.4
Już nałożone: 2.4.1 2.4.4
Testing... name_of_the_patch NOT APPLIED ( 2 missing files)
Testuje... nazwa_łatki NIE NAŁOŻONA ( znaleziono 2 brakujące pliki )
The name_of_the_patch patch:
nazwa_łatki:
  Here usually is the help text describing what
  Tutaj znajduje się zwykle tekst objaśniający
  the patch is for, what you can expect from it,
  do czego jest łata, czego możesz się po niej spodziewać,
  and what you should not expect from it.
  a czego nie.
Do you want to apply this patch [N/y/t/f/q/?]
Czy chcesz nałożyć łatkę

p-o-m przejdzie przez wszystkie łaty. Jeśli zostały już nałożone, zobaczysz napis `Already applied:' w pierwszej linii. Jeśli nie, wyświetli nazwę łaty z krótkim objaśnieniem. p-o-m poinformuje również o tym, co się dzieje: `NOT APPLIED ( n missing files)' oznacza po prostu, że łaty jeszcze nie nałożono, a `NOT APPLIED ( n rejects out of n hunks)' oznacza generalnie, że:

 1. Łata nie może być nałożona, lub
 2. że łata już została włączona do kernela, który próbujesz łatać. re trying to patch.

Na koniec, zapyta o twoją decyzję - łatać czy nie.

Dobrą zasadą jest przeczytanie opisu łaty zanim się ją nałoży. Ponieważ obecnie jest bardzo dużo oficjalnych łat dla patch-o-matic (i prawdopodobnie jeszcze więcej nieoficjalnych) absolutnie nie zalecam stosowania ich wszystkich ! Powinieneś poważnie przemyśleć swój wybór i nałożyć tylko te, których faktycznie potrzebujesz, nawet jeśli oznacza to rekompilację netfilter gdy będziesz potrzebował więcej łat.

Stworzono nową wersję patch-o-matic, która pokazuje tylko łaty o których wiadomo, że nałożą się bezproblemowo, lub przynajmniej nie zniszczą efektu innych łat. By ją wywołać, napisz :

# make most-of-pom

Działa to tak samo jak patch-o-matic, jeśli chodzi o łatanie. Zaoszczędzisz sobie po prostu oglądania łat tylko dla programistów.

2.3 A co dalej ?

W momencie gdy nałożyłeś już wszystkie łaty, które chciałeś, następnym krokiem będzie rekompilacja kernela i zainstalowanie go. To HOWTO tego nie objaśni, przeczytaj Linux Kernel HOWTO.

Podczas konfiguracji swojego kernela, zauważysz nowe opcje w `Networking Options -> Netfilter Configuration'. Wybierz opcje, których potrzebujesz, przekompiluj i zainstaluj nowy kernel.

Jeśli już się to stało, możesz zainstalować paczkę `iptables' z katalogu `userspace/' w ten sposób:

# make all install

I to wszystko! Twoje nowe iptables zostało właśnie zainstalowane! Teraz czas na zabawę z nową funkcjonalnością.

3. Nowe testy netfilter

W tej sekcji postaram się omówić użycie nowych testów. Łaty wymieniane będą w kolejności alfabetycznej. Nie poruszymy łat, które powodują uszkadzanie innych łat, choć być może kiedyś tak się stanie.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz uzyskać pomoc dla testów wpisując:

# iptables -m test_o_który_ci_chodzi --help

Wyświetli to normalną pomoc iptables, oraz dodatkowe informacje dotyczące `testu_o_który_ci_chodzi' na końcu.

3.1 Łata ah-esp

Przygotowana przez Yon Uriarte <yon@astaro.de> dodaje dwa nowe testy:

Łata będzie użyteczna dla ludzi używających IPSEC, którzy chcą kontrolować połączenia na podstawie ich SPI.

Na przykład, by odrzucić pakiety AH które mają SPI równe 500:

# iptables -A INPUT -p 51 -m ah --ahspi 500 -j DROP

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    ipv6-auth-- anywhere       anywhere      ah spi:500

Opcje dostępne dla testu `ah' to:

Test `esp' działa dokładnie tak samo:

# iptables -A INPUT -p 50 -m esp --espspi 500 -j DROP

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    ipv6-crypt-- anywhere       anywhere      esp spi:500 

Opcje dostępne dla testu `esp' to:

Nie zapomnij podać właściwego protokołu, czyli `-p 50' lub `-p 51' ( dla odpowiednio `esp' i `ah' ), ponieważ w innym przypadku nie powiedzie się dopisanie reguły do łańcucha.

3.2 Łata iplimit

Łata przygotowana przez Gerd Knorr <kraxel@bytesex.org> dodaje nowy test, pozwalający na ograniczanie jednoczesnych połączeń TCP z konkretnej sieci lub komputera.

Na przykład, ograniczmy ilość jednoczesnych połączeń HTTP wykonywanych przez pojedynczy adres IP do 4:

# iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport http -m iplimit --iplimit-above 4 -j REJECT

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target  prot opt source  destination     
REJECT  tcp -- anywhere anywhere   tcp dpt:http flags:SYN,RST,ACK/SYN #conn/32 > 4 reject-with icmp-port-unreachable

Możesz również ograniczyć liczbę jednoczesnych połączeń na przykład dla całej klasy A:

# iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport http -m iplimit --iplimit-mask 8 --iplimit-above 4 -j REJECT

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target  prot opt source  destination     
REJECT  tcp -- anywhere anywhere   tcp dpt:http flags:SYN,RST,ACK/SYN #conn/8 > 4 reject-with icmp-port-unreachable

Opcje dostępne dla testu `iplimit' to:

3.3 Łata ipv4options

Łata autorstwa Fabrice MARIE <fabrice@celestix.com> dodaje nowy test, pozwalający dopasowywać pakiety na podstawie ustawionych w nich opcjach IP.

Na przykład, odrzućmy wszystkie pakiety z ustawioną opcją zapisz trasę (ang.record-route) lub stempel czasu (ang.timestamp):

# iptables -A INPUT -m ipv4options --rr -j DROP
# iptables -A INPUT -m ipv4options --ts -j DROP

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    all -- anywhere       anywhere      IPV4OPTS RR
DROP    all -- anywhere       anywhere      IPV4OPTS TS

Opcje dostępne dla testu `ipv4options' to:

3.4 Łata length

Łata autorstwa James Morris <jmorris@intercode.com.au> dodaje nowy test, pozwalający dopasowywać pakiety na podstawie ich długości.

Na przykład, odrzućmy wszystkie pingi o długości większej niż 85 bajtów:

# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m length --length 85:0xffff -j DROP

# ptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    icmp -- anywhere       anywhere      icmp echo-request length 85:65535

Opcje dostępne dla testu `length' to:

Wartości, których nie podano są dodawane automatycznie. Minimalna wartość to 0, maksymalna 65535.

3.5 Łata mport

Łata autorstwa Andreas Ferber <af@devcon.net> dodaje nowy test, pozwalający na podanie zestawu pojedynczych portów i ich zakresów, dla protokołów TCP i UDP.

Na przykład, chcąc zablokować ftp, ssh, telnet i http w jednej linii możesz napisać:

# iptables -A INPUT -p tcp -m mport --ports 20:23,80 -j DROP

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    tcp -- anywhere       anywhere      mport ports ftp-data:telnet,http

Opcje dostępne dla testu `mport' to:

3.6 Łata nth

Łata autorstwa Fabrice MARIE <fabrice@celestix.com> dodaje nowy test, sprawdzający czy dany pakiet nie jest n-tym pasującym do reguły.

Na przykład, jeśli chcesz odrzucać co drugi ping, napisz:

# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m nth --every 2 -j DROP

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    icmp -- anywhere       anywhere      icmp echo-request every 2th 

Rozszerzenie dodane przez Richarda Wagnera <rwagner@cloudnet.com> umożliwia prosty i szybki sposób na wykonanie rozkładania obciążenia zarówno dla połączeń wychodzących jak i wchodzących.

Na przykład, jeśli chcesz rozłożyć obciążenie pomiędzy trzy adresy: 10.0.0.5, 10.0.0.6 i 10.0.0.7, możesz napisać:

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -m nth --counter 7 --every 3 --packet 0 -j SNAT --to-source 10.0.0.5
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -m nth --counter 7 --every 3 --packet 1 -j SNAT --to-source 10.0.0.6
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -m nth --counter 7 --every 3 --packet 2 -j SNAT --to-source 10.0.0.7

# iptables -t nat --list
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
SNAT    all -- anywhere       anywhere      every 3th packet #0 to:10.0.0.5 
SNAT    all -- anywhere       anywhere      every 3th packet #1 to:10.0.0.6 
SNAT    all -- anywhere       anywhere      every 3th packet #2 to:10.0.0.7 

Opcje dostępne dla celu `nth' to:

3.7 Łata pkttype

Łata autorstwa Michala Ludviga <michal@logix.cz> dodaje nowy test, pozwalający dopasowywać pakiety na podstawie ich typu: host/broadcast/multicast.

Jeśli na przykład chcesz odrzucać wszystkie pakiety broadcast'owe:

# iptables -A INPUT -m pkttype --pkt-type broadcast -j DROP

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    all -- anywhere       anywhere      PKTTYPE = broadcast 

Opcje dostępne dla celu `pkttype' to:

3.8 Łata pool

Łata autorstwa Patricka Schaafa <bof@bof.de>. Joakim Axelsson i Patrick są w trakcie przepisywania go od nowa, więc prawdopodobnie zamienią tą sekcję niedługo tym co tak naprawdę stworzyli.

3.9 Łata psd

Łata autorstwa Dennisa Koslowskiego <dkoslowski@astaro.de> dodaje nowy test, pozwalający wykryć skanowanie portów.

W swej najprostszej postaci, `psd' może być użyty tak:

# iptables -A INPUT -m psd -j DROP

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source  destination     
DROP  all -- anywhere anywhere  psd weight-threshold: 21 delay-threshold: 300 lo-ports-weight: 3 hi-ports-weight: 1

Opcje dostępne dla testu `psd' to:

3.10 Łata random

Łata autorstwa Fabrice MARIE <fabrice@celestix.com> dodaje nowy test, pozwalający na dopasowywanie losowych pakietów na podstawie podanego prawdopodobieństwa.

Na przykład, jeśli chcesz odrzucać połowę pingów losowo, możesz napisać:

# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m random --average 50 -j DROP

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source    destination     
DROP    icmp -- anywhere   anywhere    icmp echo-request random 50% 

Opcje dostępne dla testu `random' to:

3.11 Łata realm

Łata autorstwa Sampsa Ranta <sampsa@netsonic.fi> dodaje nowy test, umożliwiający wykorzystanie kluczy sfery ( ang. realm ) pochodzących z routingu jako testów podobnych do tych, z klasyfikatora pakietów.

Na przykład, by logować wszystkie wychodzące pakiety do sfery 10, możesz napisać:

# iptables -A OUTPUT -m realm --realm 10 -j LOG

# iptables --list
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
LOG    all -- anywhere       anywhere      REALM match 0xa LOG level warning

Opcje dostępne dla testu `realm' to:

3.12 Łata record-rpc

Łata autorstwa Marcelo Barbosa Lima <marcelo.lima@dcc.unicamp.br> dodaje nowy test, umożliwiający sprawdzanie, czy źródło pakietu żądało tego portu już wcześniej przy użyciu portmapper'a, czy jest to nowe żądanie typu GET do portmapper'a; dzięki temu możliwe jest filtrowanie wywołań RPC.

By użyć śledzenia połączeń RCP, napisz:

# iptables -A INPUT -m record_rpc -j ACCEPT

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination 
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere

Test nie ma żadnych opcji.

Nie przejmuj się, że informacje o teście nie są drukowanie. Po prostu funkcja print() tego testu jest pusta:

/* Prints out the union ipt_matchinfo. */
static void
print(const struct ipt_ip *ip,
   const struct ipt_entry_match *match,
   int numeric)
{
}

3.13 Łata string

Łata autorstwa Emmanuela Rogera <winfield@freegates.be> dodaje nowy test, umożliwiający dopasowywanie ciągów znaków w dowolnym miejscu pakietu.

Jeśli na przykład chcesz wyłapywać ciąg znaków `cmd.exe' i kolejkować je do systemu IDS w przestrzeni użytkownika, napisz:

# iptables -A INPUT -m string --string 'cmd.exe' -j QUEUE

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
QUEUE   all -- anywhere       anywhere      STRING match cmd.exe 

Proszę jednak używać tego testu z uwagą. Wiele ludzi chce użyć tego celu do zatrzymania robaków, używając celu DROP. Jest to poważny błąd i zostanie ominięty przez każdy sposób unikania wykrycia przez IDS.

Wielu ludzi używało tej łaty do powstrzymania pewnych metod HTTP, takich jak POST czy GET, przez odrzucanie każdego pakietu HTTP zawierającego ciąg znaków POST. Proszę zrozumieć, że lepiej tą pracę wykona proxy filtrujące. Co więcej, dokument HTML zawierający słowo POST również zostanie odrzucony. Łatę stworzono aby można było kolejkować ciekawe pakiety do przestrzeni użytkownika, nic więcej.

Opcje dostępne dla testu `string' to:

3.14 Łata time

Łata autorstwa Fabrice MARIE <fabrice@celestix.com> dodaje nowy test, pozwalający sprawdzać pakiety na podstawie czasu ich przyjścia lub opuszczania maszyny.

Na przykład, by zaakceptować pakiety które przybywają pomiędzy ósmą rano a osiemnastą wieczorem od poniedziałku do piątku, możesz napisać:

# iptables -A INPUT -m time --timestart 8:00 --timestop 18:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j ACCEPT

# iptables --list 
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source      destination
ACCEPT   all -- anywhere     anywhere    TIME from 8:0 to 18:0 on Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 

Opcje dostępne dla testu `time' to: Supported options for the time match are :

3.15 Łata ttl

Łata autorstwa Haralda Welte <laforge@gnumonks.org> dodaje nowy test, pozwalający dopasowywać pakiet na podstawie jego TTL.

Jeśli na przykład chcesz logować pakiety z TTL mniejszym niż 5, napisz:

# iptables -A INPUT -m ttl --ttl-lt 5 -j LOG

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
LOG    all -- anywhere       anywhere      TTL match TTL < 5 LOG level warning

Opcje dostępne dla testu `ttl' to:

4. Now cele netfilter

W tej sekcji postaram się wyjaśnić sposób użycia nowych celów dla netfilter. Łaty przedstawione zostaną w kolejności alfabetycznej. Nie poruszymy łat, które powodują uszkadzanie innych łat, choć być może kiedyś tak się stanie.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz uzyskać pomoc dla celów wpisując:

# iptables -m cel_o_który_ci_chodzi --help

Wyświetli to normalną pomoc iptables, oraz dodatkowe informacje dotyczące `celu_o_który_ci_chodzi' na końcu.

4.1 Łata ftos

Łata autorstwa Matthew G. Marsh <mgm@paktronix.com> dodaje nowy cel, umożliwiający ustawianie wartości TOS pakietu na określoną wartość.

Na przykład, jeśli chcesz ustawiać wartość TOS wszystkich wychodzących pakietów na wartość 15, napisz:

# iptables -t mangle -A OUTPUT -j FTOS --set-ftos 15

# iptables -t mangle --list
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
FTOS    all -- anywhere       anywhere      TOS set 0x0f 

Opcje dostępne dla celu `FTOS' to:

4.2 Łata IPV4OPTSSTRIP

Łata autorstwa Fabrice MARIE <fabrice@celestix.com> dodaje nowy cel, umożliwiający obranie pakietu IPv4 z jego opcji.

Używa się jej po prostu tak:

# iptables -t mangle -A PREROUTING -j IPV4OPTSSTRIP

# iptables -t mangle --list
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
IPV4OPTSSTRIP all -- anywhere       anywhere

Ten cel nie udostępnia żadnych opcji.

4.3 Łata NETLINK

Łata autorstwa Gianni Tedesco <gianni@ecsc.co.uk> dodaje nowy cel, który umożliwia wysyłanie odrzucanych pakietów do przestrzeni użytkownika przez gniazdo netlink.

Na przykład, by odrzucając wszystkie pingi wysyłać je jednocześnie do wspomnianego gniazda, napisz:

# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j NETLINK --nldrop

# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
NETLINK  icmp -- anywhere       anywhere      icmp echo-request nldrop 

Opcje dostępne dla celu `NETLINK' to:

Po więcej informacji dotyczących gniazd netlink, odsyłam pod adres http://www.skyfree.org/linux/kernel_network/netlink.html.

4.4 Łata NETMAP

Łata autorstwa Svenning Soerensen <svenning@post5.tele.dk> dodaje nowy cel, pozwalający na mapowanie adresów sieci 1:1, przy zachowaniu adresu hosta.

Na przykład, jeśli chciałbyś zmienić adres docelowy połączeń przychodzących z 1.2.3.0/24 na 5.6.7.0/24, napisz:

# iptables -t nat -A PREROUTING -d 1.2.3.0/24 -j NETMAP --to 5.6.7.0/24

# iptables -t nat --list
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
NETMAP   all -- anywhere       1.2.3.0/24     5.6.7.0/24

Opcje dostępne dla celu `NETMAP' to:

4.5 Łata SAME

Łata autorstwa Martina Josefssona <gandalf@wlug.westbo.se> dodaje nowy cel, podobny do SNAT, dający danemu klientowi ten sam adres dla każdego połączenia.

Na przykład, jeśli chcesz modyfikować adres źródłowy połączeń na 1.2.3.4-1.2.3.7 możesz napisać:

# iptables -t nat -A POSTROUTING -j SAME --to 1.2.3.4-1.2.3.7

# iptables -t nat --list
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
SAME    all -- anywhere       anywhere      same:1.2.3.4-1.2.3.7 

Opcje dostępne dla celu `SAME' to:

4.6 Łata tcp-MSS

Łata autorstwa Marca Bouchera <marc+nf@mbsi.ca> dodaje nowy cel, który pozwala badać i zmieniać wartość MSS pakietów TCP SYN, co pozwala na kontrolowanie maksymalnej wartości dla danego połączenia.

Tak jak tłumaczy sam Marc, TO JEST HACK, używany w przypadku napotkania zbrodniczo debilnych dostawców internetowych, lub serwerów, które blokują pakiety ICMP Fragmentation Needed.

Typowe użycie wygląda tak:

# iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu

# iptables --list
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
TCPMSS   tcp -- anywhere       anywhere      tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU 

Opcje dostępne dla celu `tcp-MSS' to (można podawać tylko pojedynczo):

4.7 Łata TTL

Łata autorstwa Haralda Welte <laforge@gnumonks.org>, dodaje nowy cel umożliwiający użytkownikowi ustawienie wartości TTL dla pakietu IP, lub zwiększanie/zmniejszanie jej o określoną wartość.

Na przykład, jeśli chcesz ustawić TTL wszystkich wychodzących połączeń na wartość 126, napisz:

# iptables -t mangle -A OUTPUT -j TTL --ttl-set 126

# iptables -t mangle --list
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
TTL    all -- anywhere       anywhere      TTL set to 126 

Opcje dostępne dla celu `TTL' to:

4.8 Łata ulog

Łata autorstwa Haralda Welte <laforge@gnumonks.org>, dodaje nowy cel, udostępniający trochę bardziej zaawansowany mechanizm logowania niż standardowy cel `LOG'. Katalog `libipulog/' zawiera bibliotekę obsługującą odbieranie wiadomości `ULOG'.

Harald utrzymuje stronę http://www.gnumonks.org/projects/ulogd zawierającą odpowiednią dokumentację dla celu, więc nie ma sensu cytować tego tutaj.

5. Nowe łaty dla śledzenia połączeń

W tej sekcji przedstawimy dostępne łaty śledzenia połączeń i NAT. By ich użyć, załaduj odpowiednie moduły (z opcjami, jeśli są wymagane).

5.1 Łata eggdrop-conntrack

Łata autorstwa Magnusa Sandini <magnus@sandin.cx> dodaje obsługę dla połączeń botów eggdrop.

5.2 Łata ftp-fxp

Łata autorstwa Magnusa Sandini <magnus@sandin.cx> dodaje obsługę FXP do śledzenia sesji FTP. Nie działa jeszcze użycie FXP do maszyn z demonem ftp za NAT'em. By włączyć moduł, napisz:

# modprobe ip_conntrack_ftp.o fxp=1

Łata ostrzega informacją o bezpieczeństwie: UWAGA, użycie tej łaty i włączenie jej OBNIŻY poziom bezpieczeństwa oferowany przez moduł śledzenia połączeń FTP. Używaj go z dużą ostrożnością (i tylko wtedy, gdy wiesz co robisz).

5.3 Łata irc-conntrack-nat

Łata autorstwa Haralda Welte <laforge@gnumonks.org> dodaje obsługę DCC przez NAT.

5.4 Łata record-rpc

Łata autorstwa Marcelo Barbosa Lima <marcelo.lima@dcc.unicamp.br> umożliwia netfilter śledzenie żądań portmapper'a wykonywanych przez TCP i UDP.

5.5 Łata snmp-nat

Łata autorstwa Jamesa Morrisa <jmorris@intercode.com.au> dodaje do NAT możliwość operowania na połączeniach SNMP. Jest to wersja protokołu SNMP-ALG opisana w RFC 2962: http://www.faqs.org/rfcs/rfc2962.html i działa przez modyfikację adresów IP w pakietach SNMP tak, by pasowały do mapowań NAT w warstwie IP.

5.6 Łata talk-conntrack-nat

Łata autorstwa Jozsefa Kadlecsika <kadlec@blackhole.kfki.hu> dodaje możliwość śledzenia przez netfilter połaczeń protokołu `talk', jak również obsługi ich NATowania. Domyślnie, obsługiwane są zarówno `otalk' ( port UDP 517 ) jak i `talk' ( port UDP 518 ). Obsługę obu programów można wyłączać i włączać selektywnie, za pomocą parametrów modułów `ip_conntrack_talk' i `ip_nat_talk modules'. Dostępne opcje to:

gdzie `0' oznacza `nie obsługuj' a `1' oznacza `obsługuj' dany protokół.

5.7 Łata tcp-window-tracking

Łata autorstwa Jozsefa Kadlecsika <kadlec@blackhole.kfki.hu> dodaje możliwość śledzenia połączeń TCP na zasadach opisanych w artykule Real Stateful TCP Packet Filtering in IP Filter autorstwa Guido van Rooij. Oznacza to obsługę skalowanych okien i obsługiwanie już wcześniej ustanowionych połączeń.

Łata wymaga innej łaty - `ftp-fixes'. Powinna być ona już w standardowym kernelu.

6. Nowe testy dla IPv6

W tej sekcji postaram się omówić użycie nowych testów. Łaty wymieniane będą w kolejności alfabetycznej. Nie poruszymy łat, które powodują uszkadzanie innych łat, choć być może kiedyś tak się stanie.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz uzyskać pomoc dla testów wpisując:

# iptables -m test_o_który_ci_chodzi --help

Wyświetli to normalną pomoc iptables, oraz dodatkowe informacje dotyczące `testu_o_który_ci_chodzi' na końcu.

6.1 Łata agr

Łata autorstwa Andras Kis-Szabo <kisza@sch.bme.hu> dodaje jeden nowy test:

Może ona być pomocna dla ludzi używających schematu adresowania EUI-64, którzy chcieliby sprawdzić pakiety pod kątem dostarczonego adresu w sieci LAN.

Na przykład, przekierujemy wszystkie pakiety posiadające prawidłowe adresy EUI-64:

# ip6tables -N ipv6ok
# ip6tables -A INPUT -m agr -j ipv6ok
# ip6tables -A INPUT -s ! 3FFE:2F00:A0::/64 -j ipv6ok
# ip6tables -A INPUT -j LOG
# ip6tables -A ipv6ok -j ACCEPT

# ip6tables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
ipv6ok   all   anywhere       anywhere      AGR 
ipv6ok   all   !3ffe:2f00:a0::/64  anywhere      
LOG    all   anywhere       anywhere      LOG level warning 

Chain ipv6ok (2 references)
target   prot opt source        destination     
ACCEPT   all   anywhere       anywhere      

Test nie ma żadnych opcji.

6.2 Łata ipv6header

Łata autorstwa Andras Kis-Szabo <kisza@sch.bme.hu> dodaje nowy test, pozwalający sprawdzać pakiety na podstawie ich rozszerzonych nagłówków.

Na przykład, odrzucajmy pakiety z dodanymi hop-by-hop, nagłówkami ipv6-route i zawartością protokołu:

# ip6tables -A INPUT -m ipv6header --header hop-by-hop,ipv6-route,protocol -j DROP

# ip6tables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    all   anywhere       anywhere      ipv6header flags:hop-by-hop,ipv6-route,protocol

A teraz, odrzućmy pakiety które mają rozszerzony nagłówek ipv6-route:

# ip6tables -A INPUT -m ipv6header --header ipv6-route --soft -j DROP

# ip6ptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    all   anywhere       anywhere      ipv6header flags:ipv6-route soft

Dostępne opcje dla celu to:

6.3 Łata ipv6-ports

Łata Jana Rekorajskiego <baggins@pld.org.pl> dodaje cztery nowe testy:

Są to wersje łat dla protokołu IPv4, sprawdź wyżej szczegóły.

6.4 Łata length

Łata autorstwa Imrana Patela <ipatel@crosswinds.net> dodaje nowy test umożliwiający dopasowywanie pakietu na podstawie jego długości. (bezwstydna adaptacja łaty dla IPv4 autorstwa Jamesa Morrisa <jmorris@intercode.com.au>)

Na przykład, odrzućmy wszystkie pingi z długością pakietu większą niż 85 bajtów:

# ip6tables -A INPUT -p ipv6-icmp --icmpv6-type echo-request -m length --length 85:0xffff -j DROP

# ip6ptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    ipv6-icmp -- anywhere       anywhere      ipv6-icmp echo-request length 85:65535

Opcje dostępne dla testu to:

Wartości, których nie podano są dodawane automatycznie. Minimalna wartość to 0, maksymalna 65535.

7. Now cele dla IPv6

W tej sekcji postaram się omówić użycie nowych celów. Łaty wymieniane będą w kolejności alfabetycznej. Nie poruszymy łat, które powodują uszkadzanie innych łat, choć być może kiedyś tak się stanie.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz uzyskać pomoc dla celu wpisując:

# iptables -m cel_o_który_ci_chodzi --help

Wyświetli to normalną pomoc iptables, oraz dodatkowe informacje dotyczące `celu_o_który_ci_chodzi' na końcu.

7.1 Łata LOG

Łata autorstwa Jana Rekorajskiego <baggins@pld.org.pl> dodaje nowy cel umożliwiający logowanie pakietów dokładnie tak, jak dla IPv4.

Przykłady są takie same jak dla iptables, zajrzyj na stronę podręcznikową po szczegóły!

7.2 Łata REJECT

Łata autorstwa Haralda Welte <laforge@gnumonks.org> dodaje nowy cel, umożliwiający odrzucenie pakietu dokładnie tak, jak dla IPv4.

Przykłady są takie same jak dla iptables, zajrzyj na stronę podręcznikową po szczegóły!

8. Nowe łaty dla śledzenia połączeń IPv6

Śledzenie połączeń nie jest jeszcze obsługiwane.

9. Współpraca

9.1 Dodawanie nowego rozszerzenia

Podstawowy skład netfilter zawsze mile widzi nowe rozszerzenia i poprawki. W tej sekcji nie opowiem o robieniu paczek z nowych rozszerzeń, by ułatwić ich integrację z patch-o-matic (jeszcze nie). Ale być może, taka informacja znajdzie się tutaj w którejś z nowych wersji dokumentu.

Po pierwsze, powinieneś zapoznać się z Netfilter Hacking HOWTO.

Rusty napisał już przewodnik dla piszących łaty do netfilter, znajduje się on w

/ścieżka/do/netfiltercvs/netfilter/userspace/patch-o-matic/NEWPATCHES

Możesz też przeczytać najnowszą wersję pod adresem: http://www.samba.org/cgi-bin/cvsweb/~checkout~/netfilter/userspace/patch-o-matic/NEWPATCHES.

Na koniec, dobrym pomysłem jest zapisanie się na listę `netfilter-devel'. Więcej informacji o tym jak to zrobić, znajdziesz na stronie domowej netfilter.

9.2 Dodatki do tego HOWTO

Byłoby miło, gdybyś dodał coś do tego HOWTO. By to zrobić, najlepiej wysłać łatę z różnicami pomiędzy głównym dokumentem SGML a twoim, na listę `netfilter-devel'.

10. Uwagi od tłumacza

Chciałbym podziękować następującym osobom za uwagi co do tłumaczenia, poprawki i zasugerowanie poprawek: