produkt przeznaczono tylko dla celów edukacyjnych. podobieństwo
do prawdziwych osób, żyjących i martwych, miejsc lub zdarzeń jest
całkowicie przypadkowe. nieważne tam gdzie zabronione. wymaga
składania. nie zawiera baterii. zawartość może ulec przemieszczeniu
w trakcie transportu. używać tylko tak jak wskazano. nie czytać przed
lub w trakcie jazdy pojazdem mechanicznym. nie stemplować, lub
stemplować tylko we wskazanym miejscu. tylko do użytku rekraacyjnego.
nie przeszkadzać, nie wzbudzać. zabronione poniżej osiemnastego roku
życia. towarzystwo rodziców wskazane. jeśli objawy nie ustąpią,
zgłoś się do lekarza. bez zawartości naprawialnej przez użytkownika.
najlepiej spożyć przed (data na wieczku). zawartość może zmienić się
bez uprzedzenia. zawiera 0% substancji smolistych. świeżo malowane.
tylko do użytku w terenie otwartym. nie przeznaczone dla publicznego
odtwarzania. nie pisać poniżej tej linii. spadające kamienie. unikać
kontaktu ze skórą. nie podpalać. nie czesać. nie głaskać. nie trząść.
tą stroną do góry. nie rzucać. w przypadku awarii dzwonić. oferta
ograniczona czasowo. trzymać z daleka od płomieni lub ognia. nie
używać w trakcie pożaru. zastąpić tylko tym samym rodzajem. zniżka dla
studentów, kobiety w ciąży i dzieci za darmo. cena nie zawiera 22%
podatku VAT. kierowca ma tylko 10zł na wydanie reszty. nie cytować.
wszystkie prawa zastrzeżone. można rozpowszechniać pod warunkiem nie
uzyskiwania zysków z transakcji. ilustracje nie pochodzą z prawdziwego
produktu. czytający bierze na siebie całą odpowiedzialność. autor,
wydawca ani sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
produkt, za sprzedaż ani za skutki wynikłe z wykorzystania produktu
przez kupującego, czytającego lub konsumuującego. zalecany nadzór
dorosłych. w przypadku wykrycia wady, zwrócić w ciągu 30 dni od
daty zakupu do autoryzowanego salonu. tekst może zawierać zwroty
lub słowa nieodpowiednie dla młodzieży poniżej 18 roku życia.
zawiera instrukcje. figurki sprzedawane osobno. bez konserwantów.
utrzymywać w niskiej temperaturze. może wymagać użycia okularów
ochronnych i ubrania zabezpieczającego.

do produktu mogą mieć również zastosowanie inne ograniczenia, prawa
i zobowiązania, których nie wymieniono powyżej.