lukasz.bromirski.net

aviate, navigate, communicate

archive

a set of old projects, I was taking care of in the past. notice it’s all in Polish.

(nie)oficjalny Cisco FAQ PL

pierwszy z projektów, którego miałem zaszczyt zostać koordynatorem – nieoficjalne Cisco FAQ PL. projekt stanął, miał zamienić się w wiki… i tak na razie stoi - od 10 lat :)

korzystając jeszcze z miejsca – chciałbym podziękować wszystkim współautorom za współpracę.

v0.99(4) 30/01/2006 23:53:21 PDF ODT HTML

Teksty o tematyce powiązanej z systemami komputerowymi – archiwalne, ale pozostawiam dla potomnych.

Techniki łączenia przełączników

v0.64 20/01/2004 12:25:56 HTML PDF

tcpdump – podstawy sniffowania i analizy

v1.1 17/12/2003 16:44:05 HTML PDF

Generowanie (nienajgorszych) haseł

v0.40 17/12/2003 16:46:06 HTML PDF

putty i uwierzytelnianie certyfikatami

v 1.2 2002/09/01 18:57:02 HTML


Share