całkiem nowy PLNOG

zapraszamy - 22 i 23 październik, Kraków, hotel Galaxy. można zobaczyć i posłuchać na własne oczy naszego zupełnie amatorskiego zaproszenia poniżej

Łukasz Bromirski

Read more posts by this author.

Warszawa, Polska http://lukasz.bromirski.net