lukasz.bromirski.net

aviate, navigate, communicate

world IPv6 day…

[:pl]rok temu na jeden dzień przeprowadzaliśmy na szeroką skalę testy IPv6. w tym roku koncepcja jest taka, żeby po prostu włączyć już IPv6 - w urządzeniach, na portalach - i nie wyłączać. warto poczytać ale co ważniejsze - przyłączyć się. cisco jest częścią inicjatywy i ponownie pierwszym producentem, który przyłączył się do pomysłu.

[:en]year ago the idea was to test the wide range of different IPv6 implementations and solutions. this year, we’re gathering together to turn on IPv6 - in the devices, on the portals - and let it be on forever. the idea is worth reading about, but what’s more important - joining. cisco is part of the initiative and again the first vendor to join it.


Share