lukasz.bromirski.net

aviate, navigate, communicate

net neutrality

[:pl]dużo się teraz na ten temat pisze i dyskutuje, temat jest zresztą bardzo ciekawy. z jednej strony mamy do czynienia z ogromnymi pieniędzmi wydawanymi na reklamę w sposób bardzo ciekawy, przebiegły i - kuszący. z drugiej strony mamy do czynienia z ideałem społeczeństwa informacyjnego, w którym wszystkie informacje, wolne od filtrowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. pokazujemy palcami na Chiny, Iran czy Arabię Saudyjską, które uporczywie filtrują to co mogą oglądać obywatele - a wszyscy korzystamy z google. Google, które na dwóch różnych komputerach, w zależności od źródłowego IP, przeglądarki, systemu operacyjnego - a w wersji bardziej interesującej - od cookies i Twojego profilu (bo się wylogowałeś, prawda?) - pokazują dla tego samego hasła dwa różne zestawy list z wynikami. personalizacja? ale za Twoje pieniądze, drogi internauto :) polecam zajrzeć do tej książki, a zanim dojdzie, przeczytać to i to.

[:en]there’s a lot of discussions around the net neutrality, as obviously the subject is currently still pretty hot. from the one side we have enormous amount of money from advertising business, spend in interesting, devious and - tempting way. from the other side, we have the ideal information society, in which all information are free from filtering, and available for all willing to read. we show China, Iran or Saudi Arabia as bad examples, filtering all that their citizens can view using the Internet - but we all use google. the same Google, that for the two PCs, depending on their source IP, browser, operating system - and what’s more interesting - depending on your cookies and your google profile (you logged off, right?) - show different answers for the same query. personalization? but using your own money, dear internet user :) i highly recommend reading this book, and before it arrives, read this and this.


Share