piwo przed PLNOGiem

Ivan zaproponował spotkać się i pogadać przed PLNOGiem - w środę wieczorem. proponuje spotkać się o 8 w recepcji hotelu Galaxy, lub parę minut później na rynku.

Łukasz Bromirski

Read more posts by this author.

Warszawa, Polska http://lukasz.bromirski.net