lukasz.bromirski.net

aviate, navigate, communicate

CCDE, czyli jak zaprojektować sieć… a nawet 6

[:pl]miałem dzisiaj okazję zmierzyć się w Londynie z CCDE, nowym egzaminem poziomu Expert skoncentrowanym na projektowaniu i przeprojektowywaniu sieci w zgodzie z wymaganiami wirtualnych klientów.

[:en]today I’ve met heads-on CCDE exam in London, new one at the Expert level, focusing on designing and redesigning of the networks, according to the virtual needs of virtual customers.

[:pl]po lekturze sesji z Networkers o CCDE, autorstwa jednego z autorów certyfikatu - Russ’a White’a trudno spodziewać się czegoś innego - jest dokładnie tak jak mówią. egzamin bardzo mocno skonentrowany jest na tym “dlaczego”, a nie “jak konkretnie”, choć trochę “jak, ale tak ogólnie” też się pojawia. innymi słowy, CLI-master się wynudzi, nie nudzą się za to szare komórki zapędzone do ostrego biegu wśród tematów takich jak:

  • IGP: OSPF, EIGRP i IS-IS - te protokoły trzeba nie tylko znać na wylot (serio!) to jeszcze mieć przećwiczone (a to ogromnie ważne!) projektowanie sieci z ich wykorzystaniem; dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, co zrobić żeby było szybciej, w bardziej skalowalny sposób - to dokładnie ten kierunek dyskusji;
  • BGP - podobnie jak IGP, ale w rozszerzeniu o sieci MPLS; trudny orzech do zgryzienia dla osób które znają BGP i MPLS na poziomie ‘trzeba wpisać mpls ip, a tunele TE robi się tak […]’ - znowu bardziej ‘czemu tak i dlaczego to będzie lepiej niż inne opcje?’;
  • QoS - dużo, w różnych ujęciach, trzeba ponownie skupić się na ‘jak i po co’ niż na ‘service-policy output X’;
  • multicast - gdzieś pomiędzy wiedzą bardzo zaawansowaną, a ogólną i to dodatkowo powiązaną z aplikacjami z punktu widzenia inżyniera sieciowego (nazwy są nieważne, ważniejsze są cechy wpływające na działanie sieci);
  • MPLS - nie tyle co to i jak wygląda, ale czym różni się od innych narzędzi i w jaki sposób wdrażań/przebudowywać - okromny kawałek wiedzy który albo macie w jednym palcu, albo ugrzęźniecie gdzieś pomiędzy zalewającymi Was materiałami :)
podobnie jak po każdym dobrym egzaminie czuje się zgnieciony :) bardzo dużo czytania, dosyć dużo odpowiadania - egzamin z 8h zajął mi 4,5h, dodatkową godzinę spędziłem dopisując komentarze do poszczególnych pytań - niestety miałem dużo uwag, zarówno do pewnych niedookreśleń jak i detali - wielu obecnych CCDE również na to narzekało, może nie jestem taki najgorszy, choć nie czuję żebym zdał - wręcz przeciwnie, o ile ogólne kierunki moich odpowiedzi się zgadzały, cały czas coś niecierpliwie sugerowało mi że chyba jednak nie jest aż tak super. z drugiej strony widziałem wychodząc przez moment pody pozostałych zdających - widać, że egzamin sprawia wiele problemów, bo część tkwiła w okolicach 3 scenariusza z 6 - co po 5,5h egzaminu pokazuje, że łatwo nie jest.

dużym zaskoczeniem był brak wyjątków do czegokolwiek w centrum egzaminacyjnym - trzeba zdjąć i oddać nawet zegarek, a że dodatkowo bolał mnie ząb, mogłem sobie wziąć pastylkę przed rozpoczęciem, a drugą dopiero w przerwie - żadnych wyjątków. choć panie przemiłe :)

siadam do lektury, CVD i dużej ilości rysunków i dyskusji. na szczęście w zasięgu wzroku mam w biurze ekspertów od sieci, którzy to takie tematy mają w jednym paluszku. Krzysiek, Piotr, Bartek - liczę na Was przy flipcharcie w oświecaniu mojej radosnej cluelessowości :P

[:en]after the Networkers CCDE presentation delivered by one of the authors of the CCDE progrram - Russ White - it’s hard to expect anything different than what they say. it’s very focused on “why”, and “how” is touched only in some generic terms. in other words, CLI-master will get bored, but you’ll spend a lot of time thinking about subjects like:

  • IGP: OSPF, EIGRP i IS-IS - you need to know those protocols inside-out (seriously!) and have practice in using them (very important!) in designing networks; why you should use this one, what to do to speed things up, how to make it scaleable - this is the way the exam goes;
  • BGP - just like IGP but extended to MPLS; hard obstacle to overcome for people knowing just to configure things up (“you configure mpls ip, and the TE tunnels are configured this way […]“), without knowing “why” - again more “why this way and how it will be better than other options”;
  • QoS - a lot, different perspective, again - “why” not “service-policy output X”;
  • multicast - somewhere between intermediate and advanced knowledge, connected mostly with the applications - from the networking engineer point of view, not software developer;
  • MPLS - how it differentiates from other technologies to tunnel traffic - how it should be implemented, why - a lot of knowledge goes here, and either you have it, or you’ll drown in the materials presented :)
i’m feeling really crushed after it, just like after every each good exam :) a lot of reading, a lot of answering - I did finish after 4,5h out of 8h, but I took additional hour to comment a lot of questions - unfortunately I had a lot of comments, as there were places not described enough from my point of view, and some details were missing - a lot of existing CCDEs was complaining also about it, so maybe I’m not that bad. I unfortunately don’t feel like I passed that, and while it seems my answers were leading the solution into correct direction, “something” kept pinging me that’s not the best way to push forward. on the other hand, while leaving, I saw LCDs of other people on the exam - and after 5,5h some of them were still at 3 scenario out of 6, which clearly shows it’s not that easy.

another suprise was lack of exceptions in the exam center - you have to leave even your watch, and as I was in a lot of pain because of my tooth, I could only take medicine before the exam started, and then during the break - no exceptions. but at least the ladies were helpful :)

i’m going back to reading, CVDs and a lot of practice with designing - with peer discussions. i have a lot of luck to work with people daily meeting challenges I’ve met at the exam. Chris, Peter, Bart - I’m counting on you during the flipchart sessions, to enlight my joyful cluessness :P


Share