lukasz.bromirski.net

aviate, navigate, communicate

serwer OpenSSH pod windows 7

dostawanie się do zdalnych Windowsów przez Remote Desktop jest w momencie pracy na konsoli lub na łączu które nie oferuje radości posiadania jakiejkolwiek przepustowości po prostu męką. tak się złożyło, że parę takich maszyn stoi w różnych miejscach - i fajnie byłoby mieć do nich zdalny dostęp.

na pomoc przychodzi cygwin (jest jeszcze VanDyke’owy V-Shell, ale troszkę drogi do zastosowań niebiznesowych), który pozwala zastosować prawdziwe OpenSSH i wszelkie korzyści z tym związane (SCP/etc).

pakiet trzeba ściągnąć, a potem uruchomić instalację z sieci - po drodze wybierając cygrunsrv i openssh. po pomyślnym zainstalowaniu pozostaje jedynie skonfigurować serwer i wystartować serwis odpowiedzialny za SSH.

w Windows 7 klikamy na ikonie na pulpicie prawym przyciskiem myszy -> Run as Administrator i dostajemy:

Copying skeleton files.
These files are for the user to personalise their cygwin experience.

They will never be overwritten nor automatically updated.

sshuser@w7host ~ $ ssh-host-config *** Info: Generating /etc/ssh_host_key

[…] *** Query: Should privilege separation be used? (yes/no) yes *** Info: Note that creating a new user requires that the current account have *** Info: Administrator privileges. Should this script attempt to create a *** Query: new local account ‘sshd’? (yes/no) yes *** Info: Updating /etc/sshd_config file *** Warning: The following functions require administrator privileges! *** Query: Do you want to install sshd as a service? *** Query: (Say “no” if it is already installed as a service) (yes/no) yes *** Query: Enter the value of CYGWIN for the daemon: [] ntsec tty

[…]

*** Query: Do you want to use a different name? (yes/no) no *** Query: Create new privileged user account ‘cyg_server’? (yes/no) yes *** Info: Please enter a password for new user cyg_server. Please be sure *** Info: that this password matches the password rules given on your system. *** Info: Entering no password will exit the configuration. *** Query: Please enter the password: jakieś-trudne-hasło *** Query: Reenter: jakieś-trudne-hasło

[…]

*** Info: The sshd service has been installed under the ‘cyg_server’ *** Info: account. To start the service now, call net start sshd' or *** Info:cygrunsrv -S sshd’. Otherwise, it will start automatically *** Info: after the next reboot.

*** Info: Host configuration finished. Have fun! sshuser@w7host ~ $

teraz pozostaje jeszcze wykonać rzeczone net start sshd lub wystartować serwis Cygwin SSHD z panelu sterowania - i można logować się zdalnie przez SSH, przesyłać pliki przez SCP etc - pełna radość.


Share