cisco day w krakowie - dziękuje

wszystkim którzy spędzili te parę godzin na sesjach oraz w drodze na i z wykładów bardzo dziękuje za przybycie. moje prezentacje znajdują się tradycyjnie na stronie z prezentacjami.

Łukasz Bromirski

Read more posts by this author.

Warszawa, Polska http://lukasz.bromirski.net