prezentacja z PLNOG

...znajduje się zwyczajowo w dziale prezentacje.

ponieważ temat był bardzo ciekawy, wywołał wiele pytań - dłuższa i bardziej detaliczna wersja tej prezentacji pojawi się na najbliższym PLNOGu.

Łukasz Bromirski

Read more posts by this author.

Warszawa, Polska http://lukasz.bromirski.net