plnog - forum

PLNOG doczekał się swojego własnego forum - uczestników i wszystkich chętnych do uczestnictwa w dyskusjach zapraszamy: http://forum.plnog.pl/

Łukasz Bromirski

Read more posts by this author.

Warszawa, Polska http://lukasz.bromirski.net