freebsd 8

bardzo ciekawa strona opisująca co będzie we FreeBSD 8, które coraz bardziej zbliża się do wydania.

Łukasz Bromirski

Read more posts by this author.

Warszawa, Polska http://lukasz.bromirski.net